Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Frågor och svar om diabetes och insulin

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-27

Binder insulin fett?

Man säger att insulin binder fett. Hur menar man då? Om man försöker satsa på LCHF dieten - vad händer då med all fett man sätter i sig? Och sockret ligger för högt så att man kan sluta ta insulin.

Svar: Insulin är ett tillväxthormon så höga doser av insulin kan öka fettmängden men även muskelmängden om man samtidigt tränar. Det bästa sättet att få insulin att verka bra är att träna regelbundet, då behöver man inte vara orolig för att insulin ”binder fett”.

LCHF dieten kan sänka blodsockret men även höja blodfetterna så långtidseffekterna är oklara. Insulindoserna ska anpassas efter blodsockret som i sin tur är beroende på hur man tränar och äter.

Läs mer om kost och typ 2-diabetes

Läs mer om motion och typ 2-diabetes

Insulin har en kort halveringstid. Hur har man då gjort för att skapa medellång- och långtidsverkande insulin?

Svar: Olika modifikationer har gjorts på insulinmolekylen så att insulinet långsamt tas upp ifrån underhuden eller att insulinet binder till proteiner i blodet som därefter långsamt släpper ifrån sig det.

Läs mer om insulin

Insulinpump och viktökning

Gällande användande av insulinpump med snabbverkande måltidsinsulin, så har man inte sett någon viktökning bland dessa patienter relaterat till användande av större dos snabbverkande insulin än tidigare?

Svar: Vanligen behöver man lägre totaldos av insulin vid insulinpumpbehandling jämfört med vid vanlig flerdosbehandling vilket kan vara fördelaktigt ur viktsynpunkt. Om blodsocker-kontrollen blir väsentlig förbättrad med hjälp av insulinpump så kissar man ej ut socker vilket leder till viktuppgång. Att ha bra blodsockerkontroll är dock att föredra då det minskar risken för framtida komplikationer.

Läs mer om insulinpumpar

Vad är skillnaden mellan tabletter som ges till diabetiker och insulin?

Svar: Tabletter kan endast ges om egen insulinproduktion finns det vill säga till typ 2-diabetiker då de hjälper det egna insulinet på olika sätt.

Insulin ges alltid till alla typ 1-diabetiker. Typ 2-diabetiker får ofta insulin som tillägg till tabletter efter 5-10 år efter diagnos. Den egna insulinproduktionen har då reducerats så pass mycket att den egna produktionen inte räcker till.

Insulin och fettförbränning

Jag är en kille med HbA1c på 52 mmol/mol, tränar regelbundet och äter som det anstår en diabetiker. Äter väldigt lite kolhydrater och om då, kolhydrater med lågt GI, vilket gör att jag nästan inte behöver ta något insulin vid måltider, har 8 i basinsulin och maxdos av måltidsinsulin under en dag är aldrig över 5 enheter. Jag har läst att kroppen lagrar fett av insulin, men har även läst att vid för lite insulin så bränner inte kroppen fett. Är det så? Kan man ha för lite insulin i kroppen för att bränna fett?

Svar: Det du beskriver är mycket intressant. Det är små doser insulin du behöver. Detta på grund av att du tränar regelbundet, så som du skriver. Har du för lite insulin så märker du av detta genom att blodsockret stiger, så risken att du ska bränna fett är i ditt fall mycket liten.

Är det bara de insulinproducerande cellerna som angrips av immunförsvaret?

Svar: Ja, det är de insulinproducerande cellerna som angrips vid en autoimmun reaktion, och betacellerna går under och diabetes kommer i dagen med höga blodsocker som följd. Individen får typ 1-diabetes.

Är det lättare att sköta diabetes med insulin pump och vilka fördelar/nackdelar har den?

Svar: Har en individ svängande blodsocker, störande insulinkänningar, så är detta en indikation för insulinpump, speciellt om individen haft insulinkoma. Andra indikationer är högt långtidssocker, HbA1c, trots försök att få det så bra som möjligt. En annan orsak kan vara att individen har höga blodsocker på morgonen utan någon föklaring typ lågt blodsocker på natten med senare insulinkänning. I dessa fall är det lättare att hantera sin diabetes med insulinpump. Fördelarna är just att blodsocker-svängningarna minskar.

Läs mer om behandling med insulinpump

Kan man byta ut insulinet?

Jag har använt insulin i två år men är nu jättetrött på att injicera insulin. Kan ni hjälpa mig med någon annan medicin som jag kan dricka eller äta den istället för att injicera?

Svar: På din beskrivning förefaller du ha typ 2-diabetes. Är det så att du börjat med insulin så är detta oftast den bästa behandlingen. Är det så att du är negativ till insulin och din doktor tycker att du klarar sådan medicin så finns även behandling i tablettform.

Diskutera med din doktor utifrån ditt diabetesläge.

Vad händer om jag tar för mycket insulin?

Svar: Insulin sänker blodsockret och om du tar för mycket insulin i förhållande till det du äter eller motionerar finns det risk för att du få en insulinkänning.

Läs mer om lågt blodsocker – hypoglykemi

Hur tester jag blodsockernivån?

Svar: Blodsockernivån mäter man med en blodsockermätare. Blodsockermätare förmedlas via Din diabetessjuksköterska som också visar och instruerar Dig i hur den fungerar. Vanligast utförs blodsockertestning från fingertopparna.

Läs mer om testet

Hur vet man hur mycket insulin man själv kan tillverka?

Svar: Det går att kontrollera med hjälp av ett blodprov som din läkare kan hjälpa dig med om det finns behov för detta.

Frågorna har besvarats av:

Dr Henrik Falhammar
Endokrinolog och Internmedicinare, Karolinska Institutet
Stockholm 2009-2010

Docent Stig Attvall
Diabetescentrum, Sahlgrenska sjukhuset
Göteborg 2009