Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Frågor och svar om typ 1-diabetes

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-27

Diabetes typ 1 till sjöss

Jobbar idag på sjön som matros, men har fått reda på att jag har antikroppar för att kunna få typ 1-diabetes i framtiden. Det jag undrar är om man får ha det till sjöss? Har hört massa olika svar på den frågan.

Svar: Vissa yrken såsom yrkeschaufför, pilot etc får enligt reglerna ej utövas av personer med typ 1-diabetes i Sverige. Vad som gäller för matroser vet jag inte om det är fullständigt klart. Det kan vara vissa problem, särskilt i början av sjukdomen, men om diabetesen är välkontrollerad kan det möjligen gå.

Hur ska man som typ 1-diabetiker äta när man arbetar nattskift?

Svar: Du bör äta åtminstone någon gång under passet. Ta lite snabbverkande insulin före måltiden. Med en modern insulinregim, det vill säga med de moderna snabb- och långverkande insulinanalogerna alternativt med en insulinpump, är det numera lättare med skiftarbete jämfört med tidgare.

Kommer typ 1-diabetes att vara utrotat om 10 år, vad tror du?

Svar: Tyvärr tror jag inte det. Däremot tror jag att mer avancerad  teknik finns då att kontrollera och behandla typ 1-diabetes.

Vilken/vilka av följande behandlingsmetoder tror du är avgörande gällande att utrota diabetes?

Vaccin/annat läkemedel, Operation eller annan faktor.

Svar: Svårt att säga, lovande metoder kan över en natt bli mindre lovande och vise versa. Om jag ska chansa tror jag att transplantationstekniken kommer att utveckas mest och sedan kanske vaccinering av individer med hög risk att utveckla typ 1-diabetes.

Har forskningen kommit på något sätt att bota typ 1-diabetes?

Svar: Transplantation kan ”bota” typ 1-diabetes, i alla fall tillfälligtvis. Vaccination kanske kan förhindra utveckling av typ 1-diabetes i framtiden.

Frågorna har besvarats av:

Dr Henrik Falhammar
Endokrinolog och Internmedicinare, Karolinska Institutet
Stockholm 2009