Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Frågor och svar om typ 2-diabetes

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-27

Var går gränsvärdet för långtidssocker för att man skall anses ha typ 2-diabetes?

Svar: När man diagnostiserar diabetes använder man än så länge inte värdet av långtidsblodsocker (HbA1c) som en parameter, utan diagnosen ställs med hjälp av blodsockervärden. Gräns-värdet för diagnos av diabetes är 7 mmol/l om blodsockerprovet är taget på fastande mage och 11,1 mmol/l (venöst) alternativt 12,2 mmol/l (kapillärt) om provet inte är taget på fastande mage. Dessa prover tillsammans med typiska symtom på diabetes kan ge diagnos. Om man inte har typiska symptom måste blodsockret tas om en andra gång vid ett nytt tillfälle innan diagnosen kan ställas.

Långtidsblodsocker (HbA1c) är ett mått på hur blodsockret har varit i medeltal under de senaste 6-8 veckorna. Har man som icke diabetiker ett HbA1c som är högre än övre referensvärdet (olika på olika lab, men runt 42 mmol/mol -45 mmol/mol bör ett fastesocker eller en sockerbelastning göras för att utreda om man har diabetes.

Diagnos och blodprov vid diabetes

Symtom vid typ 1-diabetes

Symtom vid typ 2-diabetes

Innebär ett sockervärde på fastande mage på 6,9 mmol/l att jag har diabetes?

Svar: För att ställa diagnosen diabetes ska blodsockervärdet på fastande mage (fasteplasmaglukos) vid två provtagningstillfällen (olika dagar) vara ≥ 7 mmol/l. Diagnosen kan också ställas om plasmaglukos (icke fastande) vid två tillfällen är ≥ 12,2 mmol/l. Om man har typiska diabetessymtom såsom ökad törst, stora urinmängder och viktnedgång räcker det med ett prov. Ditt värde på 6,9 mmol/l räcker inte för att ställa diagnosen diabetes, men det är högre än vad man normalt ska ha på fastande mage. Du bör därför rådgöra med din läkare. Vidare provtagning och utredning kan behövas.

Jag har typ 2-diabetes och är orolig för min syn, börjar se grumligt. Jag har även ett sår på benet som vägrar läka och mina fötter gör ont när jag går. Vad beror det på?

Svar: Om man går med höga blodsockervärden så riskerar man skador i både stora och små kärl. Detta är en trolig orsak till dina bekymmer och det är en vanlig bieffekt av diabetes.

Läs mer om högt blodsocker

Läs mer om komplikationer

Frågorna har besvarats av:

Dr Henrik Falhammar
Endokrinolog och Internmedicinare, Karolinska Institutet
Stockholm 2010