Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Alkohol och insulinbehandling

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-27

Det är viktigt att känna till att alkohol har en blodsockersänkande effekt som kan öka risken för hypoglykemi. Ur medicinsk synpunkt finns dock inte någon anledning att avstå från alkohol i måttliga mängder på grund av insulinbehandling.

Alkoholens effekt på blodsockret

Alkohol innehåller mer kalorier än kolhydrater och gör att blodsockret stiger strax efter att man har druckit alkohol. Har man druckit större mängder alkohol och inte äter någon mat kan blodsockret efter ett par timmar sjunka och bli riktigt lågt. Det beror på att alkoholen blockerar frisättning av glukos från levern och det kan leda till hypoglykemi (insulinkänning). Alkohol motverkar leverns förmåga att producera ny glukos (en process som kallas glukogenes) genom att hålla enzymerna sysselsatta med att bryta ned alkohol. Levern kan fortfarande frisätta glukos från glykogenlagret, men när detta är uttömt kan du drabbas av hypoglykemi.

Detta innebär att du innan du går och lägger dig efter att ha druckit alkohol måste kontrollera ditt blodsocker, och eventuellt äta något extra eller minska på din insulinbehandling. Det är också viktigt att tänka på att den blodsockersänkande effekten av alkohol kan dröja kvar i upp till ett dygn efter alkoholintaget.