Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Hur ska insulin injiceras?

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

Hur ska insulin injiceras?

Insulinpennor är idag det vanligaste hjälpmedlet som används för att ge insulin. Tillsammans med sjuksköterskan eller läkaren bestämmer ni vilken insulinpenna och nål som passar dig bäst.

Insulinet ska hamna i underhudsfettet, det område som är mellan huden och muskeln, där det tas upp i blodet i en jämn takt. Du ska byta nål vid varje injektionstillfälle. Ta inte längre nål än nödvändigt vid injektion.

Var på kroppen ska insulinet injiceras?

Vilket injektionsområde du ska använda diskuterar du med din sjuksköterska eller läkare. Det är viktigt att du varierar platsen för injektionerna inom området. Om du injicerar på samma plats under en längre tid kan det uppstå ”fettkuddar” (lipohypertrofi) och det medför att det insulin du injicerar ger sämre effekt.

Lämpliga injektionsområden

Magen

Du sticker i ett lyft hudveck. (Injektion utan hudlyft kan göras om det är uppenbart att fettjockleken överstiger nålens längd.)

Fram och utsidan av låren

Du sticker i ett lyft hudveck. (Injektion utan hudlyft kan göras om det är uppenbart att fettjockleken överstiger nålens längd.)

Skinkornas övre del, yttre del

Skinkorna har ett vanligtvis ett tjockt lager av underhudsfett och därför kan du sticka utan att lyfta hudveck.

Injektionsställen för insulin