Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Livsföringen påverkar insulinets effekt

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

I den bästa av världar skulle varje person med diabetes ha exakt samma matintag, motionsdos, rutiner, stressnivå etc. varje dag, men det fungerar inte i verkligheten. Varje dag har sina utmaningar och händelser att tackla, vilket innebär att även insulinbehovet och blodsockret påverkas.

Även om en perfekt regelbundenhet i livsföringen är omöjlig, är det bra att lära sig hur kroppen fungerar i olika situationer. Vi vet att kosten och motionen påverkar både blodsocker och behovet av insulin, men vad händer med blodsockret vid stress, infektioner, olika motionsformer och så vidare? Även skillnaden mellan vardag och helg eller olika dagar i menscykeln kan påverka behovet av insulin och blodsockret.

Injektionsstället vid insulinbehandling har också betydelse. Om man av gammal vana injicerar sitt insulin på samma ställe hela tiden kan en fettvävsskada uppkomma på injektionsstället (lipohypertrofi). När man sedan injicerar i dessa fettbubblor utsöndras insulinet sedan vidare ut i blodet ganska ojämnt, vilket förstås påverkar blodsockret ogynnsamt. Det är därför även viktigt att variera insticksställena.

Läs mer om injektionsteknik

Var man kan injicera insulin.