Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Justera insulindosen – nå dina mål

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

Oavsett vilken typ av diabetesbehandling man har är det viktigt att sätta mål för behandlingen. Det är av yttersta vikt att man är konsekvent i sin behandling och justerar sin insulindos så att uppsatta behandlingsmål nås.

Alltför många personer med diabetes mår inte så bra som de skulle kunna. På lång sikt har de också en ökad risk för diabeteskomplikationer. Behandlas du med insulin och får ett enkelt doseringsschema kan du på egen hand justera dina insulindoser på ett säkert sätt. Du kan då nå det mål för behandlingen du satt upp tillsammans med din läkare och diabetessköterska.

Läs mer om de nationella riktlinjerna för behandling av diabetes