Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Varför finns målvärdena och varför är de viktiga?

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

Behandlingsmål

När man som patient kommer till sin diabetesläkare eller diabetessköterska brukar det bli en hel del diskussioner om behandlingsmål. Dessa behandlingsmål är väldigt individuella, beroende på patientens förutsättningar. Behandlingsmålen enligt de nationella riktlinjerna för diabetesvården sammanfattas nedan:

Blodsockernivåerna vid diabetes utvärderas oftast med långtidsblodsockret HbA1c.

Riktvärden för mål, enligt de nationella riktlinjerna är som följer. De kan behöva modifieras beroende på individuell bedömning.

HbA1c under 52 mmol/mol

  • Målet för HbA1c bör utformas utifrån en individuell bedömning av nytta och risk.
  • Frekvent svår hypoglykemi, svåra mikro- och makrovaskulära komplikationer, annan sjukdom och begränsad återstående livslängd kan vara motiv för högre nivå.
  • Nydiagnostiserad diabetes, debut i lägre åldrar och låg risk för oupptäckt hjärt-kärlsjukdom kan vara motiv för att eftersträva HbA1c-värden i eller nära normalområdet.

Blodtrycket

  • <130/80 mmHg

Blodfetterna

  • LDL-kolesterol <2,5 mmol/l

Många patienter med diabetes når inte dessa målvärden, särskilt då man haft diabetes många år. Det är viktigt att man tillsammans med sin behandlande läkare beslutar om vilka som är individens individuella målvärden att eftersträva.

Vinster med att nå sina behandlingsmål

Skälet till att målvärden över huvud taget finns är att man i stora globala studier har sett att risken för att drabbas av komplikationer pga. diabetes minskar kraftigt vid dessa generella behandlingsmål.

Komplikationer till diabetes brukar delas upp i makrovaskulära (där stora blodkärl påverkas, och risken för framför allt hjärt- kärl sjukdom ökar) och mikrovaskulära (små blodkärl och nerver påverkas, och risken för ögonbottenskador/nedsatt syn samt njurfunktionspåverkan ökar). Man kan drabbas av komplikationer till sin diabetes även om man når sina målvärden, men svårighetsgraden av komplikationen blir mildare – man blir helt enkelt inte lika sjuk som man skulle ha blivit, om man inte hade kämpat mot sina målvärden.

Läs mer om komplikationer

Det är viktigt att nå sina mål för att undvika komplikationer längre fram.