Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Vad är basinsulin?

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2009-12-14

Bakgrunden till ordet ”basinsulin” är kroppens normala insulinutsöndring som alltid finns på en basnivå. Den som inte har diabetes har alltid en liten mängd insulin i blodet, vilket håller sockerämnesomsättningen i balans. Vid diabetes vill man efterlikna den naturliga basutsöndringen av insulin.

Basinsulin är därför en typ av insulin som har lång och jämn blodsockersänkande effekt över en längre tid, helst hela dygnet. Utan denna basnivå av insulin ökar kroppens egen produktion av socker, vilket framförallt sker under natten. Basinsulin ska alltså tillgodose grundbehovet av insulin eftersom kroppen även mellan måltider behöver en viss mängd insulin.

Insulinbehandling med basinsulin och måltidsinsulin.

Vilka typer av basinsulin finns?

Det finns två typer av basinsulin, medellångverkande och långverkande. Medellångverkande basinsulin har en uttalad effekttopp efter 4-6 timmar och räcker oftast ca 12 timmar. Vill man ha täckning av basinsulin hela dygnet behöver man i regel injicera medellångverkande basinsulin två gånger per dygn.

Långverkande basinsulin har, som namnet antyder, en längre effekt och tas oftast bara en gång per dygn. De långverkande insulinerna har en jämnare effektprofil vilket innebär jämnare sänkning  av blodsockret och minskad risk för insulinkänningar.

Basinsulin och typ 1-diabetes

Personer med typ 1-diabetes behandlas med basinsulin i kombination med måltidsinsulin för att få behandlingen att efterlikna kroppens normala insulininsöndring. Basinsulin ska tillgodose grundbehovet av insulin dygnet runt eftersom den egna insulinproduktionen upphört. Måltidsinsulin behövs för att ta hand om höjningar v blodsockret i samband med måltid.

Basinsulin och typ 2-diabetes

När insulinbehandling påbörjas vid typ 2-diabetes görs det ofta med tillägg av basinsulin till pågående tablettbehandling.

I början har patienter med typ 2-diabetes oftast en viss egen insulinproduktion kvar, varför man vanligtvis lägger basinsulindosen till natten då leverns sockerproduktion är som högst.

Eftersom typ 2-diabetes är en progressiv sjukdom, vilket gör att den egna insulinproduktionen med tiden avtar och oftast helt försvinner, behöver de flesta med tiden lägga till en eller flera doser måltidsinsulin.