Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Vad är måltidsinsulin?

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

Måltidsinsulin är en insulintyp som med snabb effekt och kort verkningstid efterliknar kroppens normala insulininsöndring i samband med måltid.

Måltidsinsulinets uppgift är att ta hand om den blodsockerstegring som följer när man har ätit. Insulindosen borde helst anpassas efter blodsockernivån före måltiden, hur mycket och vad man planerar äta samt eventuellt också efter grad av fysisk aktivitet före eller efter måltid.

Insulinbehandling med basinsulin och måltidsinsulin.

Hur tar man måltidsinsulin?

Måltidsinsulin tas i direkt anslutning till måltiderna. Det innebär i regel tre gånger per dygn vid frukost, lunch och middag men ibland kanske också till mellanmål eller kvällsmat. Effekten är snabb och varar inte längre än några timmar.

Måltidsinsulinet injiceras oftast i magen, som är lättast att komma åt. Magen har även ett snabbare upptag av insulin från stickstället till blodet än vad låret och skinkan har.

Läs mer om injektionsställen

Vilka olika typer av måltidsinsulin finns?

Det finns två olika typer av måltidsinsulin, direktverkande och snabbverkande. Direktverkande insulin kan tas alldeles före måltid alternativt direkt efter måltiden. Det första direktverkande insulinet kom 1996 och idag används nästan uteslutande denna typ av måltidsinsulin i Sverige. Direktverkande insulin används även till insulinpumpar.

Snabbverkande insulin bör tas en halvtimme före måltid, varför denna insulinform oftast inte längre används. Det är dock fortfarande vanligt att ge detta insulin i droppform vid sjukhusvård.

Måltidsinsulin och typ 1-diabetes

Vid typ 1-diabetes används måltidsinsulin i kombination med basinsulin för att efterlikna kroppens egna normala insulinutsöndring. Måltidsinsulinet tas i direkt anslutning till måltiderna, i regel tre gånger per dygn vid frukost, lunch och middag men ibland kanske också till mellanmål eller kvällsmat.

Bäst resultat uppnår den som kontrollerar sitt blodsocker regelbundet och lär sig hur man skall hantera sin insulindos i olika situationer (såsom vid sjukdom, motion, måltidssammansättning etc).

Måltidsinsulin och typ 2-diabetes

Vid typ 2-diabetes kompletteras basinsulinet med måltidsinsulin då basinsulin och tabletter inte är tillräckligt för att nå acceptabla blodsockernivåer. Man kan börja med att ge måltidsinsulin till den måltid som ger störst blodsockerstegring och sen vid behov lägga till måltidsinsulin vid fler måltider för att nå blodsockermålet.

När man haft sin typ 2-diabetes så pass lång tid att den egna insulinproduktionen i princip upphört, insulinbehandlas typ 2 på samma sätt som vid typ 1-diabetes.

Läs mer om basinsulin