Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Rökning och diabetes

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-27

Nikotin förvärrar många av de problem och risker som diabetessjukdomen kan föra med sig. Detta gäller framförallt hjärt- och kärlsjukdom. Men rökning ger även en ökad risk för infektioner, ökar risken för ögonskador, impotens, fotsår, nervskador och njurpåverkan.

Nikotin bidrar till insulinresistens vilket gör det svårare att få kontroll på blodsockret och därmed försvårar för kroppen att omsätta socker.

Är du rökare och har diabetes finns det med andra ord all anledning att sluta röka.

Rökning förbjuden