Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Återvinning och kassering

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-27

När det gäller hanteringen av förbrukade diabeteshjälpmedel som insulinpennor, nålar och ampuller kan man återvinna en del, resten kastas i hushållssoporna. Nedan följer våra rekommendationer över hantering av förbrukade diabeteshjälpmedel från Sanofi.

Insulinpennor

Skyddshylsan - locket återvinns som hårdplast.

Pennkropparna (SoloSTAR, AutoPen 24, ClikSTAR) kastas i hushållssoporna.

Penna med kvarvarande insulin återlämnas till Apoteket.

Pennfodral

Pennfodralet som med följer ClikSTAR är av tyg och kastas i hushållssoporna.

Ampuller

Skruva av ampullhylsan och återvinn som hårdplast. Den tomma ampullen (ofta av glas) innehåller ett membran av aluminium samt en pistong (kolv) av gummi vilket gör att den inte går att återvinna som glas, utan kastas i hushållssoporna.

Ampull med kvarvarande insulin återlämnas till Apoteket.

Nålar

Återvinningen av nålar kan se olika ut beroende på i vilken kommun du bor. Tala med din diabetessköterska om hur det ser ut hos dig.