Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Urinprover vid diagnos av diabetes

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

Glukos (socker) i urinen

Förutom förhöjt blodsockervärde kan socker i urinen vara ett tecken på diabetes. Barn med misstänkt diabetes kan få börja med att lämna urinprov.

Normalt ska det inte finnas socker i urinen. Njurarna, som är de organ som producerar urin, filtrerar bort ämnen i blodet som ska lämna kroppen via urinen. Socker ska inte filtreras ut till urinen och kissas ut, det ska stanna i kroppen och användas som energi. Om sockerhalten i blodet blir tillräckligt hög klarar inte njurarna av att hålla kvar allt socker i blodet utan en del socker sipprar ut genom njurarnas filtreringsmekanism och hamnar i urinen.

Det är olika från person till person hur högt blodsockervärdet måste vara innan socker börjar läcka ut i urinen. Vanligen sker detta när blodsockervärdet är högre än 10 mmol/l. Hos barn börjar ibland socker läcka ut i urinen redan när blodsockervärdet är omkring 8-9 mmol/l.

Ketoner i urinen

Vid diabetes och framför allt typ 1-diabetes orsakar bristen på insulin energibrist i cellerna, och sedan även svält. Kroppen bildar en sorts ”nödenergi”, som dock medför ökning av nerbrytningsprodukten ketoner i urinen. Därför kan det framför allt vid typ 1-diabetes finnas ketoner i urinen.