Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Komplikationer av diabetes

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

Vid diabetes ökar risken för aterosklerotiska* förändringar både i små och stora blodkärl. De småkärlsförändringar som uppkommer i till exempel njurar och på näthinnan kan leda till nedsatt njurfunktion och sämre synförmåga. I hjärtat kan det förekomma skador i både stora och små blodkärl. Hjärtinfarkt är vanligare bland personer med diabetes än bland personer som inte har diabetes.

De flesta komplikationer uppkommer på grund av att blodsockerkontrollen varit sämre och behandlingen är således bättre blodsockerkontroll.

Komplikationer vid diabetes

  • Ögonen
  • Nervsystemet
  • Njurpåverkan (läs nedan)
  • Övriga komplikation (läs nedan om nedsatt rörlighet i leder)

Njurpåverkan vid diabetes

Njurpåverkan vid diabetes kallas nefropati och uppstår när blodsockret har varit förhöjt under lång tid. Risken för att en patient med typ 1-diabetes kommer att drabbas av någon form av njurpåverkan är 20-40%. Vid typ 2-diabetes är risken mindre, 5-10%.

Njurproblem vid diabetes ger inga symtom förrän sent i förloppet. Men njurskador kan upptäckas på ett tidigt stadium genom att det utsöndras små mängder av protein i urinen, mikroalbuminuri. Detta kontrolleras genom urinprov, vilket bör göras varje år, i samband med läkarkontroll, för att upptäcka proteinläckage.

Mikroalbuminuri föregås ofta av högt blodtryck och innebär även en ökad risk för hjärt- kärlsjukdom. Vid påvisad mikroalbuminuri behandlas patienten med blodtryckssänkande medel (även om blodtrycket är normalt) och man försöker förbättra blodsockervärdena.

Med proteinreducerad kost kan man bromsa upp försämringen om man har fått en njurskada. Vid mer avancerad njurskada kan det bli nödvändigt med dialys eller transplantation.

Nedsatt rörlighet i leder

En komplikation till diabetes kan vara nedsatt rörlighet i leder. Det märks framförallt i lederna i fingrarna. När man håller ihop fingertopparna kan man inte pressa fingrarna helt emot varandra. Det brukar vara tydligast på lillfingret. Detta fenomen kan även finnas innan insjuknandet i diabetes.

* förträngningar i blodkärlen på grund av att det inlagras fett i kärlväggen.

Blodsockerkontrollen är A och O i behandlingen av diabetes.