Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Orsaker till typ 1-diabetes

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

Det är fortfarande oklart för världens forskare varför kroppens immunsystem angriper och förstör kroppens insulinproducerande celler i bukspottskörteln och en person får typ 1-diabetes. Majoriteten forskare menar dock att typ 1-diabetes är en kombination av ärftliga anlag och yttre miljöfaktorer.

Typ 1-diabetes och ärftlighet

  • Om man inte har någon släkting med typ 1-diabetes är risken att insjukna cirka 0,3-0,4 %.
  • Om mamman har typ 1-diabetes är risken att barnet drabbas ca 3 %, men om pappan istället har sjukdomen är risken ungefär dubbelt så hög, 6-8 % att barnet också insjuknar.
  • Om man har en enäggstvilling med typ 1-diabetes är risken 30-50 % att också drabbas.

Anlag och yttre miljöfaktorer

Man ärver antagligen en benägenhet (en viss genuppsättning) att utveckla ett immunförsvar som angriper och förstör de celler i kroppen som producerar insulin. Det är sedan miljöfaktorer som sätter igång processen, men det är inte klart vilka förändringar i miljön som medför att diabetes hos barn blir allt vanligare.

Virusinfektion, extrem stress (såsom allvarliga livshändelser, t ex våld eller skilsmässa) eller vissa födoämnen där bland annat gluten och komjölksproteiner har diskuterats som faktorer som kan trigga kroppen att börja producera antikroppar som förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln.

Även alltför snabb tillväxt och viktökning i barndomsåren med ökat insulinbehov har diskuterats som orsak till att allt fler yngre barn drabbas av typ 1 diabetes.

Min chef har fått diabetes. Är det slut med fredagsfikat nu?

 

Lär dig mer om god och sund kosthållning vid diabetes.