Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Symtom vid typ 1-diabetes

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Teckenstorlek

 • Uppdaterad : 2016-02-26

Symtomen vid insjuknande i typ 1-diabetes brukar vara ganska dramatiska jämfört med symtomen vid typ 2-diabetes. Barn insjuknar vanligen snabbare och häftigare än vuxna. Insjuknandet för typ 1-diabetes är vanligast i åldern 5-14 år, men även vuxna kan få typ 1-diabetes.

De vanligaste symtomen vid typ 1-diabetes:

 • Ökad törst
 • Kissar oftare och stora volymer
 • Trötthet
 • Viktnedgång
 • Luktar aceton i munnen

Andra symtom som kan uppträda, speciellt hos barn, som kan vara tecken på en begynnande typ 1-diabetes är:

 • Illamående
 • Magont, ibland smärtor liknande blindtarmsinflammation
 • Huvudvärk
 • Försämrad synskärpa, dimsyn

Om ett barn eller annan person drabbats av dessa symtom är det viktigt att konsultera sjukvården för kontroll och uteslutande av diabetes som orsak till besvären. Diagnosen är ofta lätt att ställa med hjälp av symtombilden i kombination med blodprov med förhöjt blodsockervärde om det är diabetes.