Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Är diabetes ärftligt?

Diabetes typ 2 - vad är det?

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-27

Cirka 85% av alla som har diabetes i Sverige har typ 2-diabetes. Man brukar säga att typ 2-diabetes är progredierande, det vill säga att det är en fortskridande sjukdom som utvecklas gradvis. Tidigare kallades typ 2-diabetes ofta för åldersdiabetes men namnet är inte lämpligt, eftersom personer i alla åldrar kan insjukna, även om den är sällsynt hos barn.

Vid typ 2-diabetes kan bukspottskörteln fortfarande producera insulin, men mängden räcker inte till för kroppens behov. Insulinkänsligheten i muskel- och fettceller är nedsatt och effekten av det insulin som produceras är inte tillräcklig och fungerar inte helt som det ska.

Livsstilen har en central betydelse för utvecklingen av diabetes, men det är viktigt att komma ihåg att man inte får typ 2-diabetes bara för att man ätit för mycket sötsaker. Det är annars en vanlig missuppfattning.

Bakgrunden till diabetes är ett komplicerat samspel mellan både vårt arv och vår miljö. Eftersom diabetes är en ärftlig sjukdom kan även en person som är slank och hälsomedveten drabbas av typ 2-diabetes, även om de flesta med typ 2-diabetes är överviktiga. Bland kraftigt överviktiga drabbas ungefär var tredje av typ 2-diabetes.

Så hur gör man då för att sköta sin diabetes så att man inte drabbas av allvarliga följdsjukdomar och komplikationer?

Vid sidan av vikten av att hålla koll på blodtryck och kolesterolnivå, röra sig, äta en bra och balanserad kost och att sluta röka, är läkemedelsbehandling ett viktigt redskap för att få kontroll på blodsockret.

Det är högst individuellt när man behöver börja med tablett- och insulinbehandling vid typ 2-diabetes. I början kan det räcka med att förändra kost och motion, ofta i kombination med tabletter för att hålla blodsockervärdena normala. Men efterhand minskar successivt den egna produktionen av insulin och då avtar också effekten av tabletterna. Man behöver då ta ytterligare ett steg i läkemedelsbehandlingen och börja med insulin. Behandling med insulin är det effektivaste (förutom kost, motion och viktnedgång) men ibland går det för lång tid innan insulinbehandling påbörjas. Många kämpar vidare med kost, motion och tabletter och inser inte att behandlingen är otillräcklig.

Det är viktigt med en aktiv attityd där man inte accepterar höga blodsockervärden hos såväl läkare, diabetessköterska som hos dig som patient. I dag börjar man ofta med insulinbehandling om HbA1c är över 6% trots behandling med livsstilsförändringar och tabletter.