Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Behandling av typ 2-diabetes

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Teckenstorlek

 • Uppdaterad : 2016-02-26

Det främsta målet med all diabetesbehandling är att få en så normal blodsockernivå som möjligt. Internationella diabetesorganisationer har sammaställt rekommendationer för hur behandling av typ 2-diabetes bör gå till.

De nationella riktlinjerna för diabetesvården i Sverige publicerades i januari 2010. De betonar vikten av att patienter med diabetes ska nå sina målvärden.

Det övergripande behandlingsmålet för patienter med typ 2-diabetes är långtidsblodsockret HbA1c <52 mmol/mol, men självklart ska det målet anpassas individuellt. Diskutera med din läkare vilket målvärde som kan passa för dig.

Riktlinjerna innehåller rekommendationer inom sex områden:

 • Screening, prevention och levnadsvanor
 • Glukoskontroll
 • Hjärta och kärl
 • Omvårdnad
 • Komplikationer
 • Graviditet

Så här sammanfattar Socialstyrelsen

Riktvärden för mål, som kan behöva modifieras beroende på individuell bedömning:

 • HbA1c under 52 mmol/mol procent
 • Målet för HbA1c bör utformas utifrån en individuell bedömning av nytta och risk
 • Frekvent svår hypoglykemi, svåra mikro- och makrovaskulära komplikationer,annan sjukdom och begränsad återstående livslängd kan vara motiv för högre nivå
 • Nydiagnostiserad diabetes, debut i lägre åldrar och låg risk för oupptäckt hjärt-kärlsjukdom kan vara motiv för att eftersträva HbA1c-värden i eller nära normalområdet

Läs mer om målvärden

Läs hur man når sina mål