Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Behandlingsmål

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Teckenstorlek

 • Uppdaterad : 2016-02-26

När man som patient kommer till sin diabetesläkare eller diabetessköterska brukar det bli en hel del diskussioner om behandlingsmål eller målvärde. Dessa behandlingsmål är väldigt individuella, beroende på patientens förutsättningar. Svensk förening för diabetologi (SFD) har lämnat förslag på nya riktlinjer enligt nedan.

Blodsockernivåerna vid diabetes utvärderas oftast med långtidsblodsockret HbA1c

 • Hos patienter med typ 1-diabetes eftersträvas HbA1c <52 mmol/mol
 • Hos patienter med typ 2-diabetes eftersträvas HbA1c 47-52 mmol/mol

Läs om HbA1c

Blodtrycket:

 • Hos njurfriska <130/80 mmHg
 • Hos njursjuka <125/75 mmHg

Blodfetterna:

 • Totalkolesterol <4,5 mmol/l
 • LDL-kolesterol <2,5 mmol/l

Många patienter med diabetes når inte dessa målvärden, särskilt då man haft diabetes många år. Det är viktigt att man tillsammans med sin behandlande läkare beslutar om vilka målvärden varje individ ska eftersträva.

Varför är det viktigt att nå sina målvärden?

Skälet till att målvärden över huvud taget finns är att man i stora globala studier sett att risken för att drabbas av komplikationer på grund av sin diabetes minskar kraftigt vid dessa generella behandlingsmål.

Komplikationer av diabetes brukar delas upp i makrovaskulära (där stora blodkärl påverkas, och risken för framför allt hjärt- kärlsjukdom ökar) och mikrovaskulära (där små blodkärl och nerver påverkas, och risken för ögonbottenskador/nedsatt syn samt njurfunktionspåverkan ökar). Det finns risk för att drabbas av komplikationer av diabetes även om man når sina målvärden, men svårighetsgraden av komplikationen blir mildare. Man blir helt enkelt inte lika sjuk som man skulle ha blivit, om man inte hade kämpat mot sina målvärden.

Läs mer om komplikationer

Det är viktigt att nå sina mål för att undvika komplikationer längre fram.