Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Insulinbehandling vid typ 2-diabetes

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2010-03-11

Enligt behandlingsriktlinjerna från ADA/EASD ska behandlande läkare i första hand komplettera behandlingen med tillägg av basinsuliner eller SU-preparat, då livsstilsbehandling i kombination med Meformin inte ger en tillräcklig blodsockersänkande effekt.

I första hand rekommenderas medellångverkande basinsulin, men vid nattliga hypoglykemier (insulinkänningar under natten) samt vid otillräcklig blodsockersänkning kan långtidsverkande basinsulin vara aktuellt.

Om blodsockret ändå inte sänks tillfredställande, trots tillägg av olika läkemedel och basinsulin, kan man behöva mer insulin, i samband med måltiderna, så kallat måltidsinsulin.

Ju mer man kan efterlikna den friska kroppens utsöndring av insulin, desto lägre risk är det att drabbas av komplikationer i blodkärl i ögon, i njurar, i hjärta eller att få nervskador. En sådan insulinbehandling kan även innebära en mindre risk för svängande blodsocker och därmed ett bekvämare liv.

Läs mer om komplikationer