Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Vad ska man tänka på vid motion och typ 2-diabetes?

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

Har man diabetes är det viktigt att känna till hur motion och idrott påverkar blodsockervärdet. Fysisk aktivitet minskar den så kallade insulinresistensen, som är den kanske viktigaste orsaken till förhöjda blodsockervärden vid typ 2-diabetes. Vanligen sänks blodsockervärdet av fysisk aktivitet, men kan variera från individ till individ och också med graden av ansträngning. En del personer kan till och med uppleva att blodsockret stiger vid idrottande.

Kontrollera därför blodsockret både före och efter motion/idrott för att komma underfund med hur din kropp reagerar vid olika typer av ansträngning. Har man ett välkontrollerat blodsocker och inga diabeteskomplikationer finns det ingen begränsning i möjligheten att delta i idrottsaktiviteter, inte ens på elitnivå. Är man osäker skall man alltid rådgöra med sin läkare eller diabetessköterska.

En registrering av ett antal faktorer kan underlätta den diskussion du kan komma att behöva föra med din diabetesmottagning - allt för att den fysiska aktiviteten skall förbli såväl enkel som lustfylld, men också säker att genomföra:

  • typ av aktivitet
  • hur intensiv aktiviteten är och hur länge den varar
  • läkemedelsbehandling, dos samt tidpunkt för denna
  • glukosvärden: före, ibland under tiden, och efter aktivitet
  • kostintag