Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Motion och idrott vid behandling av typ 2-diabetes

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

När diagnosen för typ 2-diabetes ställs är behandlingen ofta till en början "kost och motion". Livsstilsförändringar är basen i behandlingen för typ 2-diabetes.

Fysisk aktivitet är den behandling man i första hand sätter in vid typ 2-diabetes. Enligt behandlingsriktlinjerna från amerikanska och europeiska diabetesföreningarna (ADA och EASD) borde tabletten Metformin sättas in ganska snart efter att diagnosen typ 2-diabetes är fastställd. Tabletten innebär absolut inget hinder för fysisk aktivitet, då metformin ej framkallar hypoglykemier (ogynnsamma blodsockersänkningar).

Regelbunden aktivitet ger minskad insulinresistens och förbättrade blodsockervärden

Regelbunden motion eller idrottande ger minskad insulinresistens och förbättrade blodsockervärden. Det har också en positiv effekt på kroppsvikten vilket ytterligare kan minska insulinresistensen. Fysisk aktivitet har också gynnsamma effekter på blodtryck, blodfetter och allmänt välbefinnande. Om man är flitig med sina livsstilsförändringar kan man även bli botad från sin typ 2-diabetes och få tillbaka helt normala blodsockernivåer, liksom minska/slippa risken för diabetesrelaterade senkomplikationer.