Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Orsaker till typ 2-diabetes

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

Antalet patienter med typ 2-diabetes blir allt fler och det är framförallt två huvudorsaker till att just denna typ av diabetes ökar. Den ena är att vi lever längre och diabetes blir vanligare med stigande ålder. Den andra är vårt sätt att leva. Typ 2-diabetes är en sjukdom som påverkas mycket av din livsstil. Därför är det särskilt viktigt att du skaffar dig kunskap om sjukdomen, både i förebyggande syfte och för att kunna leva ett bra liv med sjukdomen.

Vad påverkar risken för typ 2-diabetes?

Arvsanlagen

Typ 2-diabetes är i hög grad ärftlig. Många som insjuknar i typ 2- diabetes har arvsanlag för sjukdomen, så ärftligheten är mycket starkare än vid typ 1-diabetes. Undersökningar av enäggstvillingar, som har exakt samma arvsanlag, visar att om den ene tvillingen får typ 2-diabetes är det stor risk att den andre tvillingen också drabbas.

Kroppens insulinkänslighet

Typ 2-diabetes kännetecknas av att kroppens producerade insulin inte räcker till för att täcka kroppens behov. Orsaken till att insulinet inte räcker till är å ena sidan för att insulinets effekt, dvs känsligheten för insulin har minskat. Detta kallas insulinresistens. Å andra sidan minskar frisättningen av insulin från betacellerna ju längre man har haft sin diabetes.

Övervikt och fetma ökar risken för typ 2-diabetes

Minst 85 % av alla patienter med typ 2-diabetes är överviktiga eller feta. Övervikten bidrar starkt till utvecklingen av insulinresistens. Fetma och övervikt är klassat av WHO (världshälsoorganisationen) som det största hotet mot vår hälsa globalt sett, främst via fetmans följdsjukdomar där typ 2-diabetes är en av de viktigaste.

Fetma, och särskilt bukfetma (metabola syndromet), ökar risken att utveckla insulinresistens, som ju i sin tur leder till typ 2-diabetes. Övervikten i sig ökar också behovet av insulin i kroppen. Viktnedgång leder till förbättring av typ 2-diabetes och minskat behov av medicinering.

Läs om Kost vid diabetes

Fysisk aktivitet har en skyddande effekt vid typ 2-diabetes

Regelbunden fysisk aktivitet har visat sig ha skyddande effekter mot typ 2-diabetes, och ökar insulinkänsligheten, även om man är rejält överviktig. För lite motion kan däremot minska insulinkänsligheten ytterligare, och ökar tillsammans med de andra faktorerna risken för att insjukna i typ 2-diabetes. Däremot kan en rejält överviktig person med typ 2-diabetes förbättra sina blodsockervärden genom regelbunden fysisk aktivitet, även utan viktnedgång!

Läs om Motion

Stress och rökning påverkar utvecklingen av typ 2-diabetes

I stora befolkningsstudier har även stress och rökning varit viktiga bidragande faktorer till utvecklingen av typ 2-diabetes. Både nikotinet och stressen ökar stresshormonerna i kroppen, vilket troligtvis påverkar de insulinproducerande betacellerna negativt.

Tillhör du riskgruppen?

Övervikt, fysisk inaktivitet, dåliga matvanor och rökning ökar risken att få typ 2-diabetes.

Testa din risk för typ 2 diabetes och lär dig mer om hur du kan minska riskerna.