Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Vad är prediabetes?

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

Prediabetes - ett förstadium till typ 2-diabetes

Vid insulinresistens börjar efter hand blodsockret sakta att stiga då kroppens eget insulin inte räcker till för det behov som finns. När blodsockret gått över den gräns som är satt för normalt blodsocker, men innan man definitionsmässigt har diabetes, har man förhöjt fasteglukos (impaired fasting glucose, IFG) och även nedsatt tolerans för glukos (impaired glucose tolerance, IGT). Ofta ligger fasteblodsockret då mellan 6-7 mmol/l. Diabetesdiagnos ställs vid upprepade fasteglukosvärden över 7 mmol/l.

Det är viktigt att följa utvecklingen av prediabetes, då risken för att utveckla typ 2-diabetes är hög. Man har också ökad risk att få hjärt- och kärlsjukdom, t ex hjärtinfarkt.

Om man däremot går ner lite i vikt (kanske bara 5 % av nuvarande vikten) och framför allt börjar motionera dagligen (ca 30 min/dag) kan prediabetes faktiskt gå tillbaka till normala värden! Man slipper då den ökade risken både för diabetes och hjärt- kärlsjukdom. Stora internationella studier, den amerikanska DPP-studien (Diabetes Prevention Program) och den finska DPS (Diabetes Prevention Study) har visat att så pass små livsstilsförändringar kan minska utvecklingen av diabetes med 58 %.

Prediabetes övergår ofta till typ 2-diabetes

Prediabetes övergår ofta till typ 2-diabetes, och tyvärr tar det ofta lång tid innan patienten får sin diagnos då symptomen är ganska milda. Många år kan gå innan diagnosen ställs, vilket gör att närmare hälften av alla som får typ 2-diabetesdiagnos redan har någon sorts diabeteskomplikation (till exempel ögonbottenförändringar eller hjärt- kärlsjukdom). Ibland, alltför ofta, ställs diagnosen då patienten vårdas för sin första hjärtinfart. Det är därför en stor fördel om man kan ställa diagnosen i ett tidigare stadium för att förhindra följdsjukdomar (komplikationer).

Det pågår diskussioner kring blodsockerscreening av högriskindivider (såsom överviktiga, över 40 år, eller de med nära släktingar som har typ 2-diabetes, eller de som haft graviditetsdiabetes), och även de med känd prediabetes, men inga regler för screening finns ännu.