Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Symtom vid typ 2-diabetes

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

Typ 2-diabetes utvecklas ofta långsamt och behöver i början inte ge några symtom. Eftersom symtomen brukar vara ganska vaga kan man ha typ 2-diabetes en längre tid (ibland under flera år) utan att veta om det. Ofta upptäcks typ 2-diabetes i samband med hälsokontroll. Tiotusentals personer i Sverige har typ 2-diabetes utan att veta om det.

På sikt medför den förhöjda blodsockernivån vid typ 2-diabetes att symtomen börjar visa sig men kan vara olika svåra.

Vanliga symtom på typ 2-diabetes:

  • Trötthet
  • Ökad törst och ökade urinmängder
  • Infektioner i urinvägar och klåda i underliv
  • Dimsyn

Om du känner igen dig på ett eller flera av symtomen, bör du kontakta din husläkare.