Kontakt

Sanofi AB
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
www.sanofi.se

Kontakta oss

Testa din risk att få typ 2-diabetes

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Teckenstorlek

  • Uppdaterad : 2016-02-26

Typ 2-diabetes (vuxendiabetes, åldersdiabetes) är en allvarlig och ärftlig sjukdom. Men du kan i hög grad påverka diabetesrisken med din livsstil. Övervikt, särskilt bukfetma, fysisk inaktivitet, dåliga matvanor och rökning ökar risken att få typ 2-diabetes.

Genom att svara på frågorna i testet kan du uppskatta den risk du löper att drabbas av typ 2-diabetes.

Gör testet Testa din risk att få typ 2 diabetes här

Testformuläret har publicerats av Diabetesförbundet (10/2001). Testet är sammanställt av professor Jaakko Tuomilehto, institutionen för folkhälsovetenskap, Helsingfors universitet, och LVM Jaana Lindström, Folkhälsoinstitutet. Diabetestestet bygger på omfattande vetenskaplig dokumentation.